Przedłużone zapisy na konferencję – dalsze informacje na temat możliwości uczestnictwa

Wiadomość już od dwóch dni na Facebooku. Tutaj tylko powtarzamy.

Szanowni Państwo,

 
chcielibyśmy poinformować, że wciąż istnieje możliwość składania deklaracji biernego uczestnictwa w konferencji naukowej “Gdański ogród muz. Gdańsk nowożytny wobec kultury starożytnego Śródziemnomorza. Pokrewieństwa, powinowactwa, wspólne idee”. Osoby składające taką deklarację otrzymają materiały konferencyjne wraz z poświadczeniem uczestnictwa w konferencji; gwarantujemy również trzydaniowy posiłek w porze obiadowej i kawę w antraktach. Koszt biernego uczestnictwa wynosi 50 zł. Wpłat należy dokonywać do 5 czerwca 2015 roku na rachunek:
 

32 1130 1017 0020 1462 9420 0017 – rachunek w BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-980 Gdańsk. Dopisek: “Konferencja Ogród”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s