“W nadbałtyckim ogrodzie muz” – parę słów o projekcie

Porozumienie

Konferencja, na którą zapraszając, rozpoczynaliśmy pisanie naszego blogu, jest w rzeczywistości jednym z kilku elementów większego projektu. Tu chcielibyśmy powiedzieć nieco więcej o przedsięwzięciu w całości. Jest ono realizowane w ramach partnerskiego porozumienia trójstronnego między

Polską Akademią Nauk Biblioteką Gdańską (PAN BG)

Katedrą Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego (UG) oraz

Muzeum Narodowym w Gdańsku (MNG).

Osoby koordynujące i przygotowujące wszystkie zaplanowane wydarzenia, w tym – oczywiście – również wpisy na blogu, to:

dr Maria Otto, która na co dzień pracuje w Dziale Zbiorów Specjalnych, oraz

dr Jacek Pokrzywnicki z Katedry Filologii Klasycznej UG. Oboje ukończyliśmy studia Filologii Klasycznej w Katedrze Filologii Klasycznej UG.

 

Muzy w Gdańsku, nad Bałtykiem i w Europie

Początkowo nie mogliśmy znaleźć nazwy dla projektu, chociaż to niezbędny element, pozwalający identyfikować nasze działania. Stopniowo dopiero wyłonił się pomysł, żeby na podstawie i w odwołaniu do alegorycznej sceny z medalu na dwóchsetny jubileusz Gimnazjum Gdańskiego (patrz wpis: zaproszenie na konferencję) traktować całe przedsięwzięcie jak pewnego rodzaju spacer po ogrodzie nauk i sztuk; spacer, który zaczynamy w Gdańsku, w tutejszym Gimnazjum Akademickim, poszukując relacji – różnego rodzaju i na wielu płaszczyznach – między starożytnością grecko-rzymską i erą nowożytną. Oczywiście, zdawaliśmy sobie sprawę, że perspektywa ta nie może być zawężona do – by tak powiedzieć – rogatek gdańskich. Dlatego wyznaczyliśmy, w czasie i przestrzeni, kolejno szersze kręgi: nadbałtycki i europejski. Dążenie do szerokiego i wielopłaszczyznowego ujęcia tematu spowodowało zatem, że projekt ostatecznie nazwany został

W nadbałtyckim ogrodzie muz. Gdańsk wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian.

Nauka i działania popularyzatorskie

Projekt współtworzą – oprócz konferencji – inne działania, tak popularyzatorskie, jak i naukowe. Charakteru badawczego, w naszym zamyśle, nie będzie pozbawiona wystawa W gdańskim ogrodzie muz. Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian. Idee, teksty, artefakty. Nie tylko dlatego, że w jej ramach wyeksponowane zostaną zbiory przechowywane w PAN BG, ale przede wszystkim z tego powodu, że trwałym śladem po tej ekspozycji będzie katalog wzbogacony o naukowe eseje. Ich Autorzy będą starali się pokazać, jak kształtowała się w wielu dziedzinach życia społecznego i kulturalnego recepcja antycznych wzorców kulturowych w nowożytnym Gdańsku i w nieco szerszej – jak powiedzieliśmy – perspektywie, tj. nadbałtyckiej i europejskiej, chociaż punktem wyjścia pozostanie Gimnazjum Akademickie w Gdańsku. Wystawa wraz z katalogiem, skorelowana z konferencją, zostanie – jak planujemy – otwarta w 19 czerwca 2015 roku. Ekspozycję otworzymy dla zwiedzających w tzw. „Budynku Historycznym” PAN BG przy ul. Wałowej 15 w Gdańsku.

Wystawa i katalog nawiązują także do innych działań, które zorganizujemy we współpracy z MNG i miejskim środowiskiem przewodnickim. W planach są m.in. warsztaty dla rodzin z dziećmi, które dwukrotnie, rozpoczynając już w lutym 2015 roku, poprowadzą Pracownicy Działu Edukacji MNG, jak również prelekcje o motywach antycznych w nowożytnej sztuce gdańskiej, przeznaczone dla uczniów szkół średnich. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zorganizujemy poza tym dla wszystkich, którzy interesują się przeszłością Gdańska, specjalne autorskie spacery z przewodnikiem po Gdańsku. Nie chcąc zapeszać, powiemy tylko, że udało nam się zachęcić do współpracy najlepszego z najlepszych przewodników gdańskich. Już teraz zapraszamy każdego do śledzenia naszych działań. Będziemy tutaj na bieżąco o nich informować.

Maria Otto
Jacek Pokrzywnicki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s